PROJEKT ZAKOŃCZONY

Opis projektu INTELIGHT Sp. z o. o. pt.: „Wdrożenie przez INTELIGHT samodzielnie opracowanej nowej technologii produkcji bezprzewodowych opraw oświetlenia awaryjnego INLED zintegrowanych inteligentnym systemem zarządzania w chmurze”, realizowanego w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020

Instalacje oświetlenia awaryjnego, w tym ewakuacyjnego (definiowane przepisami prawa jako urządzenia przeciwpożarowe) mają bezpośredni związek z bezpieczeństwem ludzi. Dzięki strategicznemu rozmieszczeniu znaków wskazujących drogę wyjścia z miejsca przebywania można uniknąć zamieszania i zapobiec panice podczas ewakuacji. Bardzo ważne jest, aby znaki te były bardzo dobrze widoczne i czytelnie rozmieszczone.

CELEM STRATEGICZNYM PROJEKTU jest uruchomienie produkcji i wprowadzenie na rynek bezprzewodowego, opartego o rozwiązania ledowe, systemu opraw oświetlenia awaryjnego (w tym ewakuacyjnego) w oparciu o INLED - innowacyjną metodę zintensyfikowanej iluminacji dyfuzorów płaskich na bazie opracowanej przez Intelight technologii selektywnego grawerowania macierzy punktowych laserem na transparentnych tworzywach sztucznych.

PROJEKT DOTYCZY INNOWACJI PRODUKTOWEJ, która zbuduje pozycję konkurencyjną spółki.

Jednocześnie zaproponowane w projekcie kompleksowe podejście do systemów oświetlenia awaryjnego wprowadzi w efekcie jego realizacji produkt znacząco ulepszony w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie oferowany w takiej wersji przez żadnego producenta na rynku ogólnoświatowym.

Intelight zaoferuje klientom odczuwalne korzyści, od realnego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa do atrakcyjnej relacji jakość i funkcjonalność/cena poprzez możliwość instalacji opraw na dotychczas niedostępnych powierzchniach ze względu na ich lekkość i niewielką grubość, konkurencyjne parametry użytkowe, nowoczesny design i łączący oprawy bezprzewodowe INLED system zarządzania i komunikacji WELLS (Wireless Emergency Led Lighting System).

Wartość projektu wynosi 10 875 000 zł, a wkład Funduszy Europejskich 5 981 250 zł.

Zapytania ofertowe

1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_INLED/06/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

Zakup linii SMT do produkcji układów elektronicznych z elementów SMD

Linki:
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_INLED/06/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
Załącznik nr 1 - Parametry_Linia_SMT
Załącznik nr 2 - wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

2. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2_INLED/06/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zakup linii THT do montażu elektronicznych elementów przewlekanych

Linki:
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2_INLED/06/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
Załącznik nr 1 - Parametry_Linia_THT
Załącznik nr 2 - wzór formularza ofertowego - zmiana
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zmiana do zapytania ofertowego nr 2_INLED/06/2017 z dnia 29/06/2017

3. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3_INLED/06/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zakup i dostawa zautomatyzowanego Centrum Gnącego – stanowiska obróbki plastycznej blach

Linki:
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 INLED/06/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
Załącznik nr 1 - Parametry Centrum Gnące
Załącznik nr 2 - wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

4. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4_INLED/07/2017 z dnia 1 lipca 2017 r.

Zakup i dostawa zautomatyzowanego Centrum Laserowego - Fiber

Linki:
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4_INLED/07/2017 z dnia 1 lipca 2017 r.
Załącznik nr 1 - Parametry Centrum Laserowe
Załącznik nr 2 - wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zmiana w zapytaniu ofertowym nr 4 INLED072017

5. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5_II_INLED/07/2017 z dnia 12 lipca 2017 r.

Zakup i dostawa lasera do grawerowania paneli świetlnych pod piktogramy

Linki:
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5_II_INLED/07/2017 z dnia 12 lipca 2017 r.
Załącznik nr 1 - Parametry Laser Grawerujący
Załącznik nr 2 - wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Informacja do dokumentu „ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5_II_INLED/07/2017” w postępowaniu INTELIGHT Sp. z o.o. Nr 5_II_INLED/07/2017

6. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6_II_INLED/07/2017 z dnia 18 lipca 2017 r.

Zakup i dostawa wtryskarki elementów z tworzyw sztucznych - komplet z osuszaczem

Linki:
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6_II_INLED/07/2017 z dnia 18 lipca 2017 r.
Załącznik nr 1 - Parametry wtryskarka
Załącznik nr 2 - wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

7. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7_INLED/07/2017 z dnia 6 lipca 2017 r.

Zakup i dostawa lakierni proszkowej

Linki:
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7_INLED/07/2017 z dnia 6 lipca 2017 r.
Załącznik nr 1 - Parametry lakiernia
Załącznik nr 2 - wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

8. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8_II_INLED/07/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Zakup i dostawa kompresora śrubowego - zestaw z zasobnikiem i osuszaczem

Linki:
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8_II_INLED/07/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
Załącznik nr 1 - Parametry kompresor śrubowy II
Załącznik nr 2 - wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

8. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8_INLED/07/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

Zakup i dostawa kompresora śrubowego - zestaw z zasobnikiem i osuszaczem

Linki:
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8_INLED/07/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.
Załącznik nr 1 - Parametry kompresor śrubowy
Załącznik nr 2 - wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

9. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9_II_INLED/07/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Zakup i dostawa klastra serwerów

Linki:
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9_II_INLED/07/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
Załącznik nr 1 - Parametry klaster serwerów
Załącznik nr 2 - wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

9. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9_INLED/07/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

Zakup i dostawa klastra serwerów

Linki:
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9_INLED/07/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.
Załącznik nr 1 - Parametry klaster serwerów
Załącznik nr 2 - wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

10. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10_INLED/08/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r.

Zakup usługi wytworzenia oprogramowania serwerowego dedykowanego do obsługi systemu WELLS

Linki:
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10_INLED/08/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r.
Załącznik nr 1 - Parametry oprogramowanie serwerowe
Załącznik nr 2 - wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

11. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11_INLED/11/2017 z dnia 10 listopada 2017 r.

Zakup usługi wytworzenia oprogramowania dedykowanego dla instalatorów systemu WELLS

Linki:
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10_INLED/08/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r.
Załącznik nr 1 - Parametry oprogramowanie serwerowe
Załącznik nr 2 - wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu