Flag mounting bracket - Oximia

Flag mounting bracket for Oximia luminaire.

Files to download